Dnes je: 28.01.2023
Meniny má: Alfonz

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba

Sídlo a korešpondenčná adresa:            

Školská 118

059 38  Štrba

 

IČO: 423 800 22

DIČ: 2024064966

IČ DPH: SK 2024064966

Č. ÚČTU: SK 9102000000003274923658

 

Telefón / Fax : + 421 52 7791240

e-mail : psus@urbarstrba.sk

web : www.urbarstrba.sk

Vážení podielnici, v predchádzajúcich dňoch Vám bola, resp. bude doručená zásielka z Okresného súdu Poprad vo veci žaloby Štátnych lesov Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, spisová značka 17C/10/2022. Na základe žiadosti podielnikov Okresný súd Poprad Vám bude postupne zasielať prílohy k žalobe. Na zaslané prílohy netreba žiadnym spôsobom reagovať.

         Výbor pozemkového spoločenstva o ďalšom priebehu konania Vás bude informovať. 

        


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.