Dnes je: 21.06.2021
Meniny má: Alojz

Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba víta svojich členov na internetovej stránke.

 

     Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba obnovilo svoju činnosť dňa 24. septembra 1990, ako Združenie bývalých urbarialistov  obce Štrba podľa zákona č. 83/1990 Zb. Na ministerstve vnútra Slovenskej republiky boli v uvedený deň zaregistrované prvé stanovy združenia pod číslom spisu VVS/1-900/90-2948. Transformáciou v  zmysle zákona číslo 181/1995 Z.z. vzniklo súčasné Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, ktoré bolo zaregistrované na Obvodnom úrade vo Svite dňa 28 februára 1996  pod číslom 7/1996  , ako pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity.

      Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba chce aj touto cestou informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou a cieľom je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci. Ide najmä o zabezpečenie pestovateľskej a ochrannej činnosti v lesoch, ťažbu a spracovanie drevnej hmoty, prenájom nehnuteľností a ďalšia činnosť vykonávaná v súlade so zákonom č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.    

 

     Prostredníctvom tejto stránky Vás chceme nielen informovať o činnosti, ale  dať  Vám možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor. Prosíme Vás,  aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: psus@mail.t-com.sk.

                   Zrušenie zhromaždenia podielnikov PS Urbár Štrba

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba oznamuje svojím podielnikov, že na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa nariaďuje zákaz organizovať hromadné spoločenské podujatia, ruší termín konania riadneho zhromaždenia podielníkov, ktoré sa malo konať dňa 22.03.2020 v sále kultúrneho domu v Štrbe. Náhradný termín konania zhromaždenia bude podielnikom oznámený novou pozvánkou. Žiadame podielnikov urbáru a občanov obce Štrba, aby o prijatom opatrení informovali svojich známych, ktorí bývajú mimo obce Štrba.

 

Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.