Dnes je: 28.01.2023
Meniny má: Alfonz

Organizačná štruktúra a orgány spoločenstva

Predseda spoločenstva:           Ing. Pavol Jančík

Výbor spoločenstva:               Jaroslav Foltín

 Ing. Milan Foltín

                                                Milan Garaj

 Anna Gejdošová

                                                Ing. Michal Hyben

 Ing. Rastislav Korenko

 Ján Michalko

                                                Miroslav Pleteník

                                               

 

Dozorná rada:                        Pavel Dusík – predseda

                                               Michal Garaj 

                                               Anna Košická

 

 

Technický pracovník :  Miroslav Pleteník

Lesník : Ľubomír Plučinský

OLH : Ing. Peter Korenko

Vážení podielnici, v predchádzajúcich dňoch Vám bola, resp. bude doručená zásielka z Okresného súdu Poprad vo veci žaloby Štátnych lesov Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, spisová značka 17C/10/2022. Na základe žiadosti podielnikov Okresný súd Poprad Vám bude postupne zasielať prílohy k žalobe. Na zaslané prílohy netreba žiadnym spôsobom reagovať.

         Výbor pozemkového spoločenstva o ďalšom priebehu konania Vás bude informovať. 

        


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.